Начало
Начало

В стремежа към преодоляване на гравитацията човечеството е извървяло кратък път за дълго време и на малки стъпки. Дори днес, полетите на няколко десетки и стотици километри от земната повърхност са суперскъпи, сложни и опасни, а най-далечният обект, на който е стъпвал човешки крак, е най-близкото до нас небесно тяло - Луната.

Само за няколко десетилетия, след откриването на електронния чип, създаването на първите персонални компютри и възникването на Глобалната мрежа, развитието в сферата на информационните технологии и масовизирането им е с размерите на геометрична прогресия.

На практика Интернет е във всеки дом и чрез него и своя електронна страница, вие също може да имате лесен и удобен контакт с неограничен брой потребители.