Начало
Начало

<html>
<head>
<title>My first Web Page</title>
</head>
<body>
<br>
<center>
<b>Hello, World!</b>
</center>
</body>
</html>

Това, което виждате по-горе, е HTML-кодът на една съвсем проста уеб-страница. Копирайте го, запазете във файл с разширение '.html' и Вие ще сте създали първата си интернет страница.

Но ако искате нещо повече и търсите хора, за които уеб разработките са изкуство и професия - обърнете се към нас!


ДИЗАЙН

Създаване на цялостна графична концепция за уебсайт
Набавяне, обработка и оптимизация на изображения
Вграждане на графични елементи в уебстраници

УЕБ РАЗРАБОТКИ

Създаване на статични и динамични уебстраници/сайтове
Създаване на бази данни и свързването им с уебстраници
Инсталация на форуми, блогове, галерии и др.*

КОНСУЛТАЦИИ*

Помощ при избор и регистрация на домейн име
Избор на подходящ хост и хостинг-план
Обучение за клиентско администриране на създадените сайтове

СПОДЕЛЕН ХОСТИНГ*

Предоставяне на адрес и пространство от типа:
'http://www.equinox-d.com/YourCompanyName'

ДОСТЪПНИ ТЕХНОЛОГИИ

Уеб-кодиране и програмиране/скриптове:
HTML, DHTML, XML, CSS
Java Script
PHP
ASP
Бази данни:
MySQL
MS SQL Server
MS Access

* обозначените услуги са безплатни при поръчка на сайт от нас